Om oss

Velkommen til Ilabekken borettslag

 

For at tiden din i Ilabekken borettslag skal bli så hyggelig som overhode mulig både for deg og dine naboer ber vi deg lese gjennom dette skrivet. Her følger husregler og en del tips til hvordan borettslaget drives.

 

·      Styret består av

Styreleder: Karianne Fjellstad

Styremedlemmer: Bjørn Sunde, Vidar Kruse Måløy, Markus Vagle og Øyvind Alexander M Soelberg.

E-post: ilabekken.borettslag@gmail.com

Mobil: 482 62 271

Legg gjerne til Ilabekken borettslag på Facebook for fortløpende oppdateringer.

 

 

·      Husregler

For at alle skal få en så fin tid som mulig ber vi om at husreglementet følges.

 

Dersom du opplever at naboene spiller for høy musikk, eller av andre årsaker er til sjenanse ber vi deg om å ta en prat med vedkommende. Det er ikke alltid at man tenker over at det kan være lytt mellom leilighetene. Dersom det ikke løser seg ved en samtale er politiet neste instans.

 

Husordensregler for Ilabekken Borettslag

Det er ikke tillatt å riste, lufte eller banke tepper, sengetøy og lignende fra balkongene, vinduer eller i trappeoppganger.

 

Vis hensyn når det gjelder støy hele døgnet- Det skal være stille etter kl 22:00 ukedager og 23:00 i helgene. Søn- og helligdager skal det være ro.

 

Det er ikke tillatt å røyke i oppgang eller fellesrom.

 

Avfall må legges direkte i søppelcontainere, ikke oppbevares i oppgang, fellesarealer eller hensettes utenfor søppelcontainer. Avfall skal kildesorteres og plasseres i riktig beholder, evt leveres til gjenbruksstasjon.

 

Det er forbudt å parkere biler og motorsykler innen borettslagets uteområde. Sykler, kjelker og lignende må ikke settes i oppgangene da dette er en rømningsvei og skal holdes klar, jfr Brannforskriftene. Bruk henviste plasser for dette i kjellerrom.

 

Det tillates å holde hund/katt eller andre husdyr så fremt det ikke er til sjenanse for beboerne.

 

Det er hver andelseiers plikt å påse at de ikke slipper inn uvedkommende og at kjeller- og loftsdører til enhver tid er forsvarlig låst.

 

·      Kildesortering

Alt husholdningsavfall skal sorteres før det kastes i riktig beholder. Matavfall går i grønne posene og ren plast i de blå posene. Disse får du på matbutikken. Papp og papir kastes i egen beholder ved siden av restavfall.

 

Glassflasker og metall skal kastes i returmottak for glass og metall. Det nærmeste returpunktet er på baksiden av Statoil stasjonen ved Alexander Kiellands plass.

 

Elektrisk avfall og farlig avfall må leveres til en gjenbruksstasjon og ikke kastes sammen med vanlig søppel. Den nærmeste gjenbruksstasjonen er på Fredensborg, se  www.renovasjonsetaten.no

 

Dersom du har behov for å kaste større enheter må du enten vente til borettslaget bestiller containere. Dette gjøres et par ganger i året. Eller kaste det på et av forbrenningsanleggene.

 

Det er ikke tillatt å sett fra seg større ting ved siden av søppelkassene.

Det koster borettslaget mye penger dersom du setter igjen ting utenfor søppelbeholderne. Dette fører igjen til husleieøkning.

 

·      Nøkler

Om du har behov for ekstra nøkler til ytterdøren kan du ta kontakt med styret på epost ilabekkenborettslag@gmail.com, dette koster per august 2017 380kr. For nøkler inn til din egen leilighet kan du få filt opp dette på egenhånd.

 

·      Utleie

Dersom du ønsker å leie ut leiligheten din må du søke styret for godkjenning på https://usbl.no/for-deg/utleie-av-bolig Her finner du også reglene for fremleie. Det er viktig at styret har oversikt over hvem som til enhver tid bor i borettslaget, både for distribusjon av informasjon og grunnet brannsikkerhet.

 

·      Navn på ringeklokker

Dersom navnet på ringeklokken skal endres ta kontakt med styret på epost. Ikke bruk tusj eller sett på klistremerker over ringeklokken.

 

·      lufting

For å unngå problemer med dårlig luftkvalitet og på sikt mugg/sopp er det beboerens eget ansvar å sørge for tilstrekkelig luftsirkulasjon inne i leiligheten.

 

Tips for å oppnå god nok sirkulasjon er fra fagkyndig er:

-       Lufte ut regelmessig, dette gjøres ved å åpne vinduer og la det stå åpent i noen minutter. På denne måten blir ikke leiligheten kjølt ned, men luftet blir byttet ut.

-       Luftelukene under og over vinduene har en funksjon, og de burde være mulig å åpne. Dersom de er malt igjen er det desto viktigere å lufte regelmessig.

-       Plassering av møbler mot yttervegg burde ha en klaring på 5 cm

-       Tørking av klær burde helst skje utenfor boligen. Det anbefales bruk av tørketrommel.

 

Om det oppdages svertesopp vaskes/tørkes den av med lett klor/såpeblanding.

 

·      Støvsuging av avtrekket i taket på badet

Anbefales å gjøres en gang i halvåret for at avtrekket skal fungere optimalt

 

·      Rense sluket på badet

Løft opp risten og ta opp beholderen og tøm den. Dette må gjøres minst to ganger i året for å forhindre at sluket blir tett. Dette er beboernes eget ansvar. Ved oversvømmelse grunnet manglende vedlikehold vil kostnadene ved dette belastes den enkelte beboer

 

·      Lufting av radiatorene

Dette må gjøres etter varmen skrus på for vinteren. Det kommer luft inn i rørene om sommeren og for at radiatorene skal fungere mest mulig effektivt er det viktig at alle gjør dette. Radiatornøkkel skal følge med leiligheten, se bilde:

 


  

·      Parkering

Det er lov til å stoppe for av og pålessing med synlig.

Dersom du har behov for en midlertidig parkeringstillatelse i forbindelse med håndverkere/flytting etc ta kontakt med styret.

 

·      Anticimex

Hvis du oppdager forekomster av skadedyr, ta kontakt med Anticimex

 

·      Boder

Det skal følge med to boder til hver leilighet (en på loft og en i kjeller/mellomgang) og det er selgers ansvar å overlate disse til kjøper. Ved tvil om hvilken bod som tilhører leiligheten ta kontakt med styret, så vil vi forsøke å tildele deg en bod.

 

·      Canal digital/TELENOR

Vi har en avtale med Canal Digital/Telenor som leverer tv-signaler og bredbånd, som en del av fellesutgiftene. Gjennom avtalen med Telenor medfølger modem, tv-boks og ruter. Dette utstyret tilhører leiligheten, ved salg skal dette bli igjen i leiligheten. Om du ønsker oppgradert bredbåndshastighet, ta kontakt med Telenor for bestilling med rabatterte priser.

 

·      Annet

Husk at alt leiligheten er din andel i borettslaget og at du plikter å vedlikeholde den på samme måte som borettslaget forvalter fellesarealer og bygningsmasse.

Siste nyheter